Ratadata karttapalvelimen verkkoliittymä

Ratatietopalvelin - Routakorjaukset / Pehmeikköjen stabiliteetti / Seurantamittaukset

KARTTA

Ratadata karttaliittymä, 21 Maaliskuuta, 2023
Ratus-ja ROPE karttapalvelu löytyy nyt:

Suomen Väylät
Rajattu palvelu, jossa pitäà navigoida vielä oikeaan aineistoryhmään:
Karttatasot -> Rata -> Ratus- ja ROPE. kohteet (rajattu).


Uutta

Päivitys, 21 Maaliskuuta, 2023

Ratus kohdelistat ja inlkinometrit päivitetty

Uutta

Päivitys, 2 Maaliskuuta, 2020

Kartta ROPE2020 lisätty

Kohteet näkyvät kartalla kaukaa katsottuna pisteiltä ja kun zoomataan lähelle ne laajenevat radan pituussuunnassa.

Toteuttamatta olevat kohteet ovat oletuksena valittuna näkyviin.

Vasemmalla otsikon Routakorjaukset alla löytyy alaryhmät Toteuttamatta, Toteutettu ja Lähtötietoina muille projekteille

Jokaiseen alaryhmään on kerätty rataosakohtaiset ROPE-kohdelistat.

Levytyskohteet on merkitty oranssilla(60mm), ruksitetulla(x) tummanoranssilla(80mm) ja ruskealla(100mm) värillä. Kohteet joihin on suunniteltu alusrakenteenvaihtoa on merkitty vihreällä värillä. Erikoissuunnittelukohteet on merkitty punaisella ja leikkauspohjan kunnostuskohteet vaalean liilan värillä.

Kohteet joissa oleva kuivatus vaatii kunnostuksen/perkaamisen on merkitty kahdella vaalean sinisellä viivalla radan molemmin puolin. Kohteet jotka vaativat kuivatuksen parantamista ja kuivatussuunnittelua on merkitty kahdella tumman sinisellä viivalla molemmin puolin rataa.

Vasemmalla otsikon Tukemiskohteet alla löytyvät ROPE-tukemiskohteet rataosittain.

Tukemiskohteet on merkattu keltaisella värillä.

Vasemmalla otsikon Kuivatustarkastustyöt alla löytyvät alaryhmät Maastotarkastustyöt ja Suunnittelu.

Päivitys, 30 Huhtikuuta, 2019

Taso kiinteistörajat lisatty

Alhaalta vasemmalta kohdasta "Layer Order" on tarvittaessa mahdollista muuttaa tasojen järjestystä ja läpinäkyvyyttä.

Uutta

Päivitys, 28 Helmikuuta, 2019

Ratus kohdelistat päivitetty - lisätty tilannekatsausraportin tasot

Uutta

Päivitys, 13 Helmikuuta, 2019

Lisätty rakentamissuunnitelmat kartalle tasolle Pehmeikkökohteet -> RAKENTAMISSUUNNITELMIA -> RATUS_raksuunn_20190213

Ratus kohteiden päivitys, 1 Helmikuuta, 2019 Ratalinja ja opastimet haetaan väyläviraston avoimesta datasta vektoritasoina
Lisätty väyläviraston pehmeikköuvaukset (avoin data)
Maanmittauslaitoksen vinovalovarjoste, korkeusmalli ja selkokartta lisätty
Lisätty kansio Pehmeikkökohteet -> TARVESELVITYKSET jonka alla useita tasoja
Lisätty tasot valmiiksi lasketuille ratuskohteille F(aks)>1, F(aks)=1...1,3 ja F(aks)=1,3...1,5

Päivitys, 3 Tammikuuta, 2019Lisätty uusimmat inklinometritiedot ("Laitteita radalla"-kohdan alle)

Päivitys, 29.3.2018:
Lisätty rummut Tampere - Seinäjoki ja Tampere - Jyväskylä
Rataverkko latautuu nyt Liikenneviraston avoimen datan WMS palvelimelta. Vanha data jossa mm vaihteet on nimetty Rataverkko (vaihteet)

Päivitys, 17.7.2016:
Lisätty ratatyöt karttalinkki.

Päivitys, 6.6.2016:
Muutettu oletukseksi MML:n taustakartta. Aikaisempi vektoritieto löytyy MML tasoilta.

Päivitys, 6.6.2016:
Lisätty kuivatuksen maastotarkastelut wfs-tasot rata 131, 141, 221, 222, 003 Riihimäelle ja 006 Riihimäeltä Kouvolaan

Päivitys, 6.6.2016:
Lisätty kuivatuksen maastotarkastelun vastaavat kuvat. Nuolen suunta osoitaa kuvan ottsuunnan.

Päivitys, 9.2.2015:
Maanmittauslaitoksen Maastokartta- ja Ortokuva-tasot lisätty koekäyttöä varten

Päivitys, 6.2.2015:
"Ratatyöt 2015-2017" lisätty

Päivitys, 4.2.2015:
Kuivatussuunnitteluun tulevat rataosat lisätty tasolle "Kuivatus" --> "Suunnittelu", kohteet Seinäjoki - Vaasa ja Siilinjärvi - iisalmi väleiltä

Päivitys, 28.11.2014:
Työmaavideo (40 tuntia kymmenessä minuutissa) Pohjankurun koerakennetyömaalta lisätty "ROPE koerakenteisiin"

Päivitys, 26.11.2014:
Kaikki ratus-hankkeen tuottama mittausdata on ladattavissa hakemistosta joka aukeaa oikealla palkissa olevsta "ratus-mittaukset" napista

Päivitys, 24.10.2014:
1:20 000 mittakaavan jälkeen näkyvät 20 m välein viivat radalla. 1:10 000 jälkeen myös km-luvut 20 m välein


Linkkejä

  • Hankeyhteisö
    Tällä hetkellä projekteissa aktiiviset
  • Ratus-mittaukset
    Kaikki ratus hankkeen maastomallit ja kairaukset
  • Maaperäkartan selite